Wyzwania współczesnego inżyniera

dodano: Czwartek, 10/03/2016 19:23


Studenci, doktoranci z całej Polski, stoiska firm, przedstawiciele środowiska i nauki, młodzi działacze stowarzyszeń technicznych, panele eksperckie, gorące tematy i burzliwe dyskusje, czyli sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł” w Szczecinie.

W dniach 3 - 5 marca na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbyło się sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”. Organizatorzy, czyli organizacje: IEEE Student Branch Szczecin, Komisja Młodzieżowa przy FSNT NOT w Szczecinie oraz Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich zadbali o to by uczestnicy mieli wypełniony grafik nie tylko panelami merytorycznymi, ale także praktycznymi warsztatami oraz dyskusjami.
W pierwszy dzień odbyły się szkolenia z umiejętności miękkich, czyli Soft Skills oraz te specjalistyczne, przeprowadzone przez firmy: ASTOR, Schneider Electric oraz CADSOFT. Goście mogli  zmierzyć się z praktycznymi zagadnieniami i ćwiczeniami oraz uczestniczyć w  konkursie z nagrodami. Drugi dzień miał charakter otwarty, w którym wzięli udział studenci szczecińskich uczelni technicznych Akademii Morskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, przedstawiciele władz Alma Mater, delegaci ze stowarzyszeń technicznych, szkół oraz przedsiębiorcy. Sympozjum zainaugurował prezes IEEE Student Branch Szczecin, inż. Marcin Gabruś oraz dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Stefan Domek, jako gospodarz wydarzenia. Następnie zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową oraz stypendium dla młodych liderów SEP.
Część merytoryczna tego dnia dotyczyła procedury uzyskania Karty Zawodowej Inżyniera, która ułatwia podjęcie pracy przez młodych inżynierów na terenie Unii Europejskiej. Uczestnicy mieli także okazje poszerzyć swoją wiedzę na temat międzynarodowej organizacji IEEE oraz osiągnięć jej szczecińskiego oddziału.
Głównym punktem  programu   był panel ekspercki pt.  „Współpraca trzech środowisk: nauki, przemysłu i stowarzyszeń - podstawą rozwoju zawodowego współczesnych kreatywnych inżynierów”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele środowiska oświaty i akademickiego, działacze stowarzyszeń technicznych oraz przedsiębiorcy. W trakcie panelu zastanawiano się nad efektywnym modelem współpracy, który połączyłby wszystkie środowiska. Tylko wtedy będzie możliwe takie kreowanie współczesnych inżynierów, którzy będą konkurencyjni zarówno na europejskim, jak i światowym rynku pracy. Dyskusja wzbudziła wiele emocji, zarówno po stronie ekspertów i uczestników, którzy jeszcze długo po zakończeniu tej części, rozmawiali o wnioskach z panelu. A dotyczyły one potrzeby konsolidacji środowisk oraz wyznaczenie stowarzyszenia technicznego jako łącznika pomiędzy tymi organizacjami. Na zakończenie tej części, zostało podpisane porozumienie o współpracy między IEEE Student Branch oraz firmą ASTOR, a także Komisją Młodzieżową przy FSNT NOT w Szczecinie a Wydziałem Ekonomicznym ZUT. Kto poczuł gorącą atmosferę spotkania w auli mógł trochę ochłonąć na zewnątrz, w foyer Wydziału Elektrycznego. Znajdowały się tam stoiska firm, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród żaków. Studenci mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości odbycia praktyk, stażu czy wręcz zostawić swoje CV do celów rekrutacyjnych firmy. Z szerszym profilem działalności przedsiębiorstwa mogli zapoznać się w trakcie późniejszej prezentacji przedsiębiorstw na auli. Doskonałą atrakcją okazały się również stanowiska kół naukowych, których pokazy przyciągały uwagę przybyłych. Ten dzień zakończyły obrady poszczególnych komisji: Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP oraz wspólne zebranie studentów z polskich Student Branch IEEE i AK SEP. W ostatni dzień odbyły się prelekcje naukowe, uczestnicy zwiedzili laboratoria Wydziału Elektrycznego ZUT, a także zmierzyli się z zagadkami podziemnego Szczecina w trakcie oglądania bunkrów. Pomimo zmęczenia trzydniowego zjazdu gościom towarzyszył uśmiech na twarzach i gorące zapewnienia, że wrócą tu za rok na kolejną edycję wydarzenia. Tym samym nie pozostawili organizatorom wyjścia, jak tylko przygotowanie II edycji sympozjum „Młodzi, Technika. Przemysł” za rok.
Sympozjum swoją obecnością uświetnili: prof. dr hab. inż. Józef Suchy- Wiceprezes FSNT NOT, mgr Sebastian Lalka, dr Arkadiusz Malkowski, , dr hab. inż. Marcin Hołub- Prodziekan WE ZUT, dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW- Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE,  dr inż. Piotr Szymczak- prezes SEP, mgr inż. Karolina Wiśniewska - Zachodniopomorski Klaster Morski, mgr inż. Konrad Markowski- Student Section Representative Poland Section IEEE, dr inż. Jacek Nowicki - Elektrobudowa S.A., mgr inż. Krzysztof BurekSchneider Electric, mgr inż.Mirosław Matwijów- Elektromont S.A., mgr inż. Jan Pytlarz - Przewodniczący CKMiS SEP, mgr inż. Beata Miętus - Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych.
WP


Galeria